MULTIBOARD


Isı Yalıtım Levhası Test Raporları


ÖZELLİKLER TEST SONUÇLARI BİRİM TEST METODU
Basma Dayanımı 183 kPa EN 826
Görünür Yoğunluk 38,82 % EN 1604
Boyutsal Kararlılık (70ºC) ∆∑l: %0,7
∆∑b: %1,1
∆∑d: %2,6
% EN 1604
Boyutsal Kararlılık (-20°C) ∆∑l: %0,0
∆∑b %0,0
∆∑d: %0,1
% EN 1604
Su Buharı Geçirgenliği Su buharı difüzyon direnç faktörü:87,19 - EN 12086
Isıl İletkenlik (Başlangıç) 0,0246 W/(m.K) EN 12667
Isıl İletkenlik (Yaşlandırılmış) Test süreci devam etmekte W/(m.K) EN 13165 EKC


Yanmazlık

TEST METODU : TS EN ISO 11925-2 Yapı malzemeleri - Yangın dayanımı deneyleri - Aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirlik - Bölüm 2: Tek alev kaynağıyla deney


Test Metodu TS EN ISO 11925 - 2
Alev Uygulama Süresi 15s
Şartlandırma TS EB 13238 Madde 4.3.c
ÖLÇÜLEN DEĞERLER VE TEST SONUÇLARI
YÜZEYDEN ALEVE MARUZ BIRAKMA Dikey Yatay
Numune No 1 2 3 1 2 3
Numunede Yanma Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır
İşaret(ler)e Ulaşması Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır
Filtre Kağıdında Yanma Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır
Test Süresince Yapılan Gözlemler Numunede alevli damlamalar gözlenmemiştir.


TEST METODU: TS EN 13823 Yapı ürünleri için yangına tepki deneyleri-Tek bir yakma unsuru ile ısıl etkiye maruz kalan-Döşemeler haricindeki yapı ürünleri ŞARTLANDIRMA: TS EN 13238 MADDE 4.3.c (23±2)°C ve %(50±5) bağıl nem şartlarında

ÖLÇÜLEN DEĞERLER VE TEST SONUÇLARI
Test Numune No 1 2 3 Ø  Genişletilmiş Ölçme Belirsizliği
Test Tarihi 05.12 05.12 05.12
LFS > Kenar Hayır Hayır Hayır Hayır (-)
Fıgra0,2MJ [W/s] 1132,72 1301,70 1596,02 1343,48 270,03
Fıgra0,4 MJ [W/s] 1132,72 1301,70 1596,02 1343,48 270,73
THR600s [m2] 8,19 8,15 7,90 8,08 0,49
SMOGRA [m2/s2] 160,41 172,90 228,37 187,23 41,77
TSP600s[m2] 207,48 158,78 174,22 180,16 28,74
Yanan Damlalar/Parçalar Yok Yok Yok Yok (-)
Yanma Süresi (-) (-) (-) (-) (-)
Test sırasındaki gözlemler: Alevli damlamalar gözlenmemiştir.


Yangın Sınıflandırma Testi

Test Metodu Parametre Test Sayısı Sonuçlar
Sürekli Parametrenin Ortalaması Uygun Parametre
TS EN ISO 11925-2

Fs <=150mm

Filtre Kağıdında Yanma

6 (-) Evet
6 (-) Hayır
(-): Uygulanmaz

Test Metodu Parametre Parametre Uygunluk Kriteri
TS EN ISO 11925-2

Fs <= 150 mm

Filtre Kağıdında Yanma

Evet Evet(E)
Hayır Hayır(E)


 Tebar Dayanım Testleri

PDF
Isı Yalıtım Levhası TS EN 826
Isı Yalıtım Levhası TS EN 1602
Isı Yalıtım Levhası Boyutsal Kararlılık (-20 Derece) TS EN 1604
Isı Yalıtım Levhası Boyutsal Kararlılık (70 Derece) TS EN 1604
Isı Yalıtım Levhası Su Buharı Geçirgenlik Özellikleri TS EN 12086
Isı Yalıtım Levhası İletkenlik TS EN 12667
Isı Yalıtım Levhası Raporları Hakkında


 Yangın Testleri

PDF
Isı Yalıtım Levhası TS EN 13165
Isı Yalıtım Levhası TS EN ISO 11925-2
Isı Yalıtım Levhası TS EN 13823