SIKÇA SORULAN SORULAR


1.Tünel uygulamalarında neden sinyal tabakalı membran kullanılmalıdır? Sinyal tabakasının çalışma sistemi nedir?

Tünellerde kullanılan sinyal tabakası PVC membran üzerine lamine edilmiş yaklaşık 0.7mm kalınlığında açık renkli (sarı,beyaz...vb) bir tabaka olup, membran üzerinde oluşabilecek yırtılma delinmenin gözle muayenede kolaylıkla fark edilmesini sağlamakla beraber tünel içi aydınlatmaya katkı sağlamaktadır. Tünellerin yüksek hacimli alanlar olması sebebiyle yalıtım malzemesinde bir hasar oluşması durumunda tüm yapının yalıtım katına kadar açılıp incelenmesi mümkün olmamaktadır. Sinyal tabakası; hasar oluşan alanın penetrasyona maruz kalması sebebiyle alt tabakadaki koyu renkli membranın kendini göstermesiyle bölgesel renovasyon yapılmasına imkân sağlamaktadır.


2.Malzeme uygunluk testleri nasıl ve ne sıklıkla yapılır?

Malzeme uygunluk testleri, şantiyeye gönderilen her parti sevkiyattan Karayollarının yetkilendirdiği mühendisler kontrolünde numune alınarak Karayolları Genel Müdürlüğü Laboratuvarında (Ankara) yapılır. Test sonuçlarının geçici kabul ve kesin kabuller tamamlanana kadar arşivlenmesi , gerekli durumlarda ilgili mercilere beyan edilebilmesiuygulamacı firma açısından yüksek önem taşımaktadır. Aksi oluşabilecek bir hasar sonucunda malzemenin uygunluğun tescillenmesinde sorun teşkil edecektir.


3.PVC membran nasıl kaynak yapılır? Şaloma alevi uygun bir yöntem midir?

PVC uygulamalarında zemin uygunluğu şartları sağlandıktan sonra (bknz:.uygulama teknik şartnamesi)minimun 500gr/m2 geotekstil 7-10 cm bini yapılarak uygulama yapılacak olan alanın tamamı ve tabandan gelen geotekstil ile rondelalar vasıtasıyla sabitlenmelidir. Keçeninüzerine Multiplan BAT PVC membran kaynak makineleri yardımıyla tünelin iç sathında geotekstilin yerleştirilmesinde kullanılan rondelalar ile kaynak yapılarak döşendikten sonra Multiplan BAT 7-10 cm bini yapılarak çift dikiş kaynak füzyon robotu ile dikim işlemine geçilir. Dikkatli bir şekilde dikim işlemi yapıldıktan sonra tabandan gelen malzeme ile birleştirilir ve yalıtım tamamlanmış olur. Şaloma alevi malzemeyi yakıp eriyik hale getireceği için kullanılmaz.


4.Tünel uygulamalarında kullanılan iskelenin diğer iskelelerden farkı nedir?

Çevremizde gördüğümüz bina restorasyonları yada yeni inşaatlarda kullanılan iskeleler standart olup bina yüzeyine monte edilerek parçaların birbirine eklenmesi sonucu gerekli en ve yükseklik sağlanması şartıyla farklı sahalar için aynı iskelenin kullanımına uygundur. Tünel iskelelerde ise , her tünelin yay uzunluğuna göre statik hesapları yapılarak özel olarak imalat yapılır.


5.PVC membran rulolarının ebatları ve rulo uzunluğu standart mıdır ?

Multiplan BAT tünel pvc membranları, özel olarak tünelin yay uzunluğuna göre kenarlarında bini yeri çizgili, ortasında uygulamada kolaylık olması amacı ile aks çizgili olarak istenilen boylarda üretilmektedir.


6.Multiplan BAT sinyal tabakalı PVC tünel membranının avantajları nelerdir?

Multiplan markalı ürün reçeteleri Multiplan Almanya tarafından hazırlanıp düzenli olarak
bağımsız ve akredite laboratuvarlarda denetlenmektedir. Üretimde kullanılan hammaddeler %100orjinal olup geri dönüşüme uygun doğa dostu ürünler
kullanıcıya sunulmaktadır. Geniş olarak üretilebilen rulo ebatlarına ilave tünel çapına uygun olarak istenilen boylarda rulolar temin edilebilmesi hızlı ve ekonomik uygulama imkanı sağlamaktadır. Multiplan dünya üzerindeki milyonlarca metrekare satış ve uygulama tecrübesini kullanıcılarına aktarmaktadır.


7.Uygulamada kullanılması gereken aksesuar özellikleri ne olmalıdır?

Uygulama da kullanılan rondelalar pvc membran ile uyumlu olmalıdır, tünel kaplamalarından metal rondelalar kullanılmaz, malzemeleri birbirlerine sabitleyebilmek için rondelalar pvc esaslı olmalıdır. Geotekstil keçe %100 polipropilen malzemeden üretilmiş minimum 500gr/m2 olmalıdır.


8.Rondelaların sabitlemesinde kullanılan çivi tabancaları nasıl olmalıdır?

Havalı ve barutlu olmak üzere iki tip çivi tabancası kullanılır. Havalı çivi tabancası nemli ortamda verimli çalışma imkanı sağladığı için barutlu çivi tabancasına göre daha fazla tercih edilir.