Yazdır Büyült Küçült

UYGULAMA DETAYLARISU YALITIMI UYGULAMA METODU


Tünelin yada yer altı yapısının NATM metoduna göre delme ve güçlendirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra yalıtım uygulaması aşamasına geçilmelidir.
Yalıtım uygulamasından önce satıh asgari 5cm kalınlığında olacak şekilde ve olabildiğince düzgün yüzeyli bir püskürtme beton uygulaması ile yüzeylerde oluşmuş
olan oyuk ve çıkıntıların minimalize edilmesi gerekmektedir. Püskürtme betonla yüzeydeki kaba doldurmadan sonra ihtiyaç halinde son kat ince agrega ve içine gerekli
kimyasal katkılarla beraber son kat betonu ile düzeltme yapılmalıdır.(Ref:01)Kaplanacak olan tüm kesitte öncelikle tabandaki drenaj hatlarının teşkilinden sonra dökülen grobeton üzerine aşağıda sıralanan şekilde tabakalar oluşturulacaktır.

-Geotekstil ( %100 Polypropilen Karayolları Teknik Şartnamesine Uygun)
-Multiplan Sinyal Tabakalı PVC Membran( Multiplan BA/T )
-Geotekstil ( %100 Polypropilen Karayolları Teknik Şartnamesine Uygun)

Drenaj hatlarının üzerine su yalıtımı yapıldıktan sonra en az 5 cm kalınlığında koruma betonu dökülmeli ve taban betonu imalatına başlanmalıdır. Taban betonları tamamlandıktan sonra tünel iskelesi kurulmalı ve tünel yayının yalıtımına başlanmalıdır.Püskürtme beton uygulaması ile satıh düzgün hale getirildikten sonra Karayolları Teknik Şartnamesine uygun minimum 500gr/m2 Geotekstil serilmeye başlanmalıdır. 7-10 cm bini yapılarak uygulama yapılacak olan alanın tamamı ve tabandan gelen geotekstil ile
rondelalar vasıtasıyla sabitlenerek geotekstil serimi tamamlanmalıdır. (Ref02)Keçenin üzerine Multiplan BAT PVC membran kaynak makineleri yardımıyla tünelin iç sathında geotekstilin yerleştirilmesinde kullanılan rondelalar ile kaynak yapılarak döşendikten sonra Multiplan BAT 7-10 cm bini yapılarakçift dikiş kaynak füzyon robotu ile dikim işlemine geçilir. Dikkatli bir şekilde dikim işlemi yapıldıktan sonra tabandan gelen malzeme ile birleştirilir ve yalıtım tamamlanmış olur. Yüklenici tarafından uygun dozda kaplama betonu dökülür ve tünel nihai halini alır. İzolasyon katmanı eğer yay betonu donatılı olacak ise 2 kat geotekstil ve 1 kat PVC membrandan oluşmalıdır, donatısız olacak ise iç yüzeyde ikinci kat geotekstile ihtiyaç olmayabilir.


MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Multiplan BAT PVC Tünel Membranı TDS

<td >MULTİPLAN YALITIM SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş G.O.S.B. İhsandede Caddesi No:111/B Gebze/KOCAELİ / TÜRKİYE<td >Tanım :
Üretici Adı ve Adresi :
Ürün Ticari Adı : MULTİPLAN BA/T
Homojen, Sinyal Tabakalı PVC Su Yalıtım
Membranı, Bitüm ile Uyumlu Değildir
İlgili Avrupa Standardı : TS EN 13967
Mekanik sabitleme
Standart Boyutlar : En:  2200 mm
Kalınlık: 1,5 mm; 2,0 mm
<tr >STATİK YÜK DAYANIMI> 20kgTS EN 12730
ÖZELLİKLER GEREKLİ MİN. DEĞER BİRİM TEST METODU
SU GEÇİRİMSİZLİK Su Geçirimsiz - TS EN 1928
ÇEKME MUKAVEMETİ > 15 N/mm2 TS EN 12311-2
KOPMA UZAMASI > 250 % TS EN 12311-2
YAŞLANDIRMA SONRASI SU GEÇİRİMSİZLİK Su Geçirimsiz - TS EN 1296 VE TS EN 1928
DARBE DAYANIMI > 450 mm TS EN 12691
YIRTILMA DAYANIMI (Çivi ile) > 300 N TS EN 12310-1
YANGINA TEPKİ E Sınıfı - Sınıflandırma TS EN 13501-1
EK YERİ KAYMA MUKAVEMETİ > 600 N/50mm TS EN 12317-2
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ TAYİNİ > 18.000 + %30 µ TS EN 1931
BİRLEŞİM YERİ SOYULMA MUKAVEMETİ > 150 N/50mm TS EN 12316-2
BOYUTSAL KARARLILIK < 2 % TS EN 1107-2
SOĞUKTA ELASTİSİTE < -20 °C TS EN 495-5
GÖRÜNÜR KUSURLAR Kusursuz - TS EN 1850-2

GEOTEKSTİL KEÇE


Minimum 500 gr/m2, koruma amaçlı geotekstil keçe kullanılmalıdır.


NAKLİYE VE DEPOLAMA


PVC membran, Geotekstil Keçe ruloları zarar görmemeleri için uygun şekilde ambalaj
yapılmalı ve yatay yüklenmelidir. PVC membran, delinmeden, kirden, yağdan, çamurdan,
mekanik aşınmadan, aşırı sıcaktan ve diğer zararlardan korunacak şekilde depolanmalıdır.


GARANTİ


Multiplan BAT PVC membranları 10 yıl süre ile fabrika garantisi altındadır.


KAYNAK VE TEST METODLARI


Hava Koşulları;

PVC membran yerleştirilmesi, çevre ısısının +7°C ve 40°C arasında olduğu şartlarda yapılmalıdır.


Pvc Memran Kaynakları;

Çift dikişli sıcak hava kaynak robotları kullanılmalıdır.


Kaynak Bindirmesi;


Membran kaynak bini yeri minimum 7-10 cm arası olmalıdır.


Kaynak Ekipmanı ve Aksesuarları ;

Saha kaynakları için onaylanan ekipmanlar çift dikişli sıcak hava kaynak robotu ve aşağıdaki ekipmanlar bulundurulmalıdır. -Çift dikişli sıcak hava kaynak robotu
-Hava basıncı testi için manometre ve küçük kompresör
-Yamalar için sıcak hava el kaynağı
-Gerekli Elektrik Kabloları ve diğer aletler


Test Kaynakları ;

Kaynak şartlarının ve kaynak ekipmanlarının uygunluğunu kontrol etmek amacıyla, saha
test kaynakları yapılmalıdır. Testler mevcut kullanılan tüm kaynak ekipmanları için, her
uygulama döneminin başında ve önemli hava değişimlerinde tekrarlanmalıdır. Tüm test
kaynakları kaynak yapılacak alanda olmalıdır.

Onaylanan kaynak metotları çift dikişli sıcak hava kaynak robotudur.


Saha Kaynaklarının Testleri ;

Tüm test alet ve ekipmanları sürekli sahada bulunmalı ve teste her an hazır olmalıdır.


Hava Basıncı Testi ;

Aşağıdaki yöntem çift dikişli sıcak hava kaynak robotunun test edilmesinde kullanılacaktır. Test için gerekli ekipmanlar şunlardır ;

-PVC membranı korumak amacıyla bir yastık üzerine monte edilmiş, 25–30 psi (1.75–2.10 at) basınç oluşturacak ve tutabilecek basınç odası olan bir hava pompası.
-Üzerine bir manometre monte edilmiş keskin uçlu, kanallı iğne, yâda onaylı başka bir basınç besleme aleti


Test için uygulayıcı aşağıdaki adımları takip etmelidir;

-Test edilecek kaynağın bir ucu kapatılır.
-İğne veya onaylanmış basınç besleme aleti, çift dikişli füzyon kaynağı ile oluşturulan kanalın kapatılmış ucundan, sokulur.
-Hava kanalının tamamen temiz olduğunun görülebilmesi için pompa ile hava basılır.
-Kanalın diğer ucu da kapatılır.
-Çift dikişli robot ile yapılmış ek yeri kaynaklarının testi için kaynaklanan ek yerinde bulunan hava kanalından basınçlı hava pompalanarak geçirimsizlik açısından deneye tabi tutulacaktır. Başlangıçta deney basıncı 5 dakikalık bir deney süreci için 2 bar veya 10 dakikalık bir deney süreci için 1,5 bar olacaktır. Hava basıncı kaybının her iki halde de %20 den fazla olmaması halinde ek yeri su geçirmez kabul edilir.


Onarım İşlemleri


Bozuk ve hatalı kaynaklar bu şartnamede belirtilen şekilde tekrar kaynaklanmalıdır.
Küçük delikler, üzerleri el kaynağı ile kapatılarak onarılabilir. Eğer delik büyükse yamanmalıdır.
Yırtıklar yama yapılarak onarılacaktır. Yama yapılacak bölge düşeyde veya bir gerilme bölgesinde ise ve keskin bir ucu varsa burası yama yapılmadan önce yuvarlatılarak ilerlemesi engellenmelidir.
Yama yapılacak pvc membran yüzeyi onarımdan en fazla 10 dakika önce sentetik tiner ile temizlenmelidir.
Yamalar yuvarlak veya oval biçimde olmalıdır ve hatalı kısımın kenarını en az 10 cm aşmalıdır. Tüm yamalar kullanılan pvc membran ile aynı kalınlıkta ve yapıda olmalıdır.


Test Sonuçları

Yapılan tüm testlerin sonuçları yetkili makamlar tarafından teslim tutanağı hazırlanarak
karşılıklı imza altına alınıp şantiyenin kesin kabulü yapılıncaya kadar önemli evrak olarak
dosyalanmalı ve saklanmalıdır.


PVC membran Uygulamasının Kabulü

İki tip kabul mevcuttur. Uygulayıcı firma tüm sorumluluklarını yerine getirip eksiksiz yetkili
makamlara bir tutanak karşılığında karşılıklı imzalatılarak geçici kabul yapılır. Uygulayıcı,
yetkili makamlar tarafından kesin kabul yapılana kadar pvc membran uygulamasının tüm sorumluluğunu taşır.

PVC membran uygulamasının kesin kabulü için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir.

-Uygulama sorunsuz tamamlanmış olmalıdır,
-Uygulamaya ait yapılan tüm testlerin eksiksiz ve geçerli olacak şekilde beyan edilmesi gerekmektedir


EKİPMANLAR

TÜNEL UYGULAMA DETAYLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR


1.Tünel uygulamalarında neden sinyal tabakalı membran kullanılmalıdır? Sinyal tabakasının çalışma sistemi nedir?

Tünellerde kullanılan sinyal tabakası PVC membran üzerine lamine edilmiş yaklaşık 0.7mm
kalınlığında açık renkli (sarı,beyaz...vb) bir tabaka olup, membran üzerinde oluşabilecek
yırtılma delinmenin gözle muayenede kolaylıkla fark edilmesini sağlamakla beraber tünel içi
aydınlatmaya katkı sağlamaktadır.

Tünellerin yüksek hacimli alanlar olması sebebiyle yalıtım malzemesinde bir hasar oluşması
durumunda tüm yapının yalıtım katına kadar açılıp incelenmesi mümkün olmamaktadır. Sinyal
tabakası; hasar oluşan alanın penetrasyona maruz kalması sebebiyle alt tabakadaki koyu
renkli membranın kendini göstermesiyle bölgesel renovasyon yapılmasına imkân sağlamaktadır.


2.Malzeme uygunluk testleri nasıl ve ne sıklıkla yapılır?

Malzeme uygunluk testleri, şantiyeye gönderilen her parti sevkiyattan Karayollarının yetkilendirdiği mühendisler kontrolünde numune alınarak Karayolları Genel Müdürlüğü Laboratuvarında (Ankara) yapılır. Test sonuçlarının geçici kabul ve kesin kabuller tamamlanana kadar arşivlenmesi , gerekli durumlarda ilgili mercilere beyan edilebilmesiuygulamacı firma açısından yüksek önem taşımaktadır. Aksi oluşabilecek bir hasar sonucunda malzemenin uygunluğun tescillenmesinde sorun teşkil edecektir.


3.PVC membran nasıl kaynak yapılır? Şaloma alevi uygun bir yöntem midir?

PVC uygulamalarında zemin uygunluğu şartları sağlandıktan sonra (bknz:.uygulama teknik şartnamesi)minimun 500gr/m2 geotekstil 7-10 cm bini yapılarak uygulama yapılacak olan alanın tamamı ve tabandan gelen geotekstil ile rondelalar vasıtasıyla sabitlenmelidir. Keçeninüzerine Multiplan BAT PVC membran kaynak makineleri yardımıyla tünelin iç sathında geotekstilin yerleştirilmesinde kullanılan rondelalar ile kaynak yapılarak döşendikten sonra Multiplan BAT 7-10 cm bini yapılarak çift dikiş kaynak füzyon robotu ile dikim işlemine geçilir. Dikkatli bir şekilde dikim işlemi yapıldıktan sonra tabandan gelen malzeme ile birleştirilir ve yalıtım tamamlanmış olur. Şaloma alevi malzemeyi yakıp eriyik hale getireceği için kullanılmaz.


4.Tünel uygulamalarında kullanılan iskelenin diğer iskelelerden farkı nedir?

Çevremizde gördüğümüz bina restorasyonları yada yeni inşaatlarda kullanılan iskeleler standart olup bina yüzeyine monte edilerek parçaların birbirine eklenmesi sonucu gerekli en ve yükseklik sağlanması şartıyla farklı sahalar için aynı iskelenin kullanımına uygundur. Tünel iskelelerde ise , her tünelin yay uzunluğuna göre statik hesapları yapılarak özel olarak imalat yapılır.


5.PVC membran rulolarının ebatları ve rulo uzunluğu standart mıdır ?

Multiplan BAT tünel pvc membranları, özel olarak tünelin yay uzunluğuna göre kenarlarında bini yeri çizgili, ortasında uygulamada kolaylık olması amacı ile aks çizgili olarak istenilen boylarda üretilmektedir.


6.Multiplan BAT sinyal tabakalı PVC tünel membranının avantajları nelerdir?

Multiplan markalı ürün reçeteleri Multiplan Almanya tarafından hazırlanıp düzenli olarak
bağımsız ve akredite laboratuvarlarda denetlenmektedir. Üretimde kullanılan hammaddeler %100orjinal olup geri dönüşüme uygun doğa dostu ürünler
kullanıcıya sunulmaktadır. Geniş olarak üretilebilen rulo ebatlarına ilave tünel çapına uygun olarak istenilen boylarda rulolar temin edilebilmesi hızlı ve ekonomik uygulama imkanı sağlamaktadır. Multiplan dünya üzerindeki milyonlarca metrekare satış ve uygulama tecrübesini kullanıcılarına aktarmaktadır.


7.Uygulamada kullanılması gereken aksesuar özellikleri ne olmalıdır?

Uygulama da kullanılan rondelalar pvc membran ile uyumlu olmalıdır, tünel kaplamalarından metal rondelalar kullanılmaz, malzemeleri birbirlerine sabitleyebilmek için rondelalar pvc esaslı olmalıdır. Geotekstil keçe %100 polipropilen malzemeden üretilmiş minimum 500gr/m2 olmalıdır.


8.Rondelaların sabitlemesinde kullanılan çivi tabancaları nasıl olmalıdır?

Havalı ve barutlu olmak üzere iki tip çivi tabancası kullanılır. Havalı çivi tabancası nemli ortamda verimli çalışma imkanı sağladığı için barutlu çivi tabancasına göre daha fazla tercih edilir.